34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

W dniu 05 maja 2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni  odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W eliminacjach wzięli udział finaliści eliminacji z poszczególnych placówek oświatowych.

Z naszej szkoły wzięło udział trzech uczniów z klasy VIII – Katarzyna Białoń, Małgorzata Klimczak oraz Karol Malec, który zajął VI miejsce.

Test oceniała Komisja konkursowa pod przewodnictwem, Dh Mariusza Jędrzejasa – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Jeleśni.

Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników Turnieju wręczała Wójt Gminy Jeleśnia – Anna Wasilewska dziękując za solidne przygotowanie i chęć pogłębiania wiedzy pożarniczej.